Algemene voorwaarden | HighTeaBestellen.nl

Algemene voorwaarden

HighTeaBestellen.nl is onderdeel van Hapjesaanhuis.nl. Hapjesaanhuis.nl is een catering bestelsite. Het hoofdkantoor bevindt zich aan de Pieter Goedkoopweg 16, 2031 EL Haarlem. Hapjesaanhuis.nl is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van Hapjesaanhuis.nl.
Laatst gewijzigd: 13-02-2020
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@hapjesaanhuis.nl of naar bovenstaand adres.

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: a. Hapjesaanhuis.nl hierna te noemen: ‘Hapjes aan Huis'. b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de 'Hapjes aan Huis'.

2. Bestellingen

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.hapjesaanhuis.nl. Bestellingen dienen tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. 'Hapjes aan Huis' kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 - 5 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden

'Hapjes aan Huis' levert het gehele jaar door. 'Hapjes aan Huis' behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden. Mocht er iets ontbreken in uw bestelling, bepalen wij de hoogte van de eventuele schade en het moment van terugbetalen.
 

3.2 Aflevering

In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. 'Hapjes aan Huis' is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging

Mocht de opdrachtgever hapjes met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Hapjes aan Huis'.

3.4 Bezorgkosten

Hapjes aan Huis berekent op elke online bestelling € 15,00 euro bezorgkosten door heel Nederland per enkele rit.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat er extra transportkosten worden berekend. Dit zou kunnen zijn omdat de lokale cateraar is volgeboekt en wij een alternatief aanbieden vanuit een andere keuken die verder moet rijden. Indien er materialen weer moeten worden opgehaald, zoals bij een buffet of high tea, dan kan de cateraar hiervoor ophaalkosten in rekening brengen. Dit wordt vooraf met u besproken.

3.5 Bezorgkosten kerst

Op 24, 25 en 26 december hanteren wij landelijk € 30,00 euro voor de bezorgkosten per rit. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er € 15,00 extra wordt gerekend, indien er materialen weer moeten worden opgehaald. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken, geven wij een korte uitleg.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.hapjesaanhuis.nl zijn inclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 100,00. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling

Via de website van 'Hapjes aan Huis' dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan. U kunt er ook voor kiezen om aan de deur te betalen bij levering of online met Ideal.

6. Aansprakelijkheid

'Hapjes aan Huis' kan niet aansprakelijk worden gesteld. 'Hapjes aan Huis' werkt samen met cateraars door heel Nederland. Zij zijn de uitvoerende partij, bevestigen de bestelling, bereiden de gerechten en leveren deze uit. Tevens factureren zij met u. 'Hapjes aan Huis' kan niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering

In geval van annulering van de afgesproken diensten worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken.

 • 14 dagen of meer voor de leveringsdatum: 40% van de totale kosten
 • 7 dagen t/m 13 dagen voor de leveringsdatum: 75% van de totale kosten.
 • 6 dagen of minder voor de leveringsdatum: 100% van de totale kosten.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.

7.1 Annuleren met kerst

Tot 12 december kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum is dat niet meer mogelijk en geven wij uw geld niet meer retour. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Hapjes aan Huis', info@hapjesaanhuis.nl en uit te leggen waarom er geannuleerd wordt. De annulering wordt definitief nadat 'Hapjes aan Huis' u deze schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling

Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement

'Hapjes aan Huis' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. 'Hapjes aan Huis'.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens

De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'Hapjes aan Huis' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door 'Hapjes aan Huis' intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

11.2 Relatie tot cateraars en overige derden

Als u bij 'Hapjes aan Huis' bestelt, geven we de bestelling door aan de cateraar uit uw omgeving. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om de een of andere reden niet kan worden bezorgd, zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. 'Hapjes aan Huis' is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de cateraar in kwestie gesloten. 'Hapjes aan Huis' is geen partij in deze overeenkomst, aangezien wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele praktijk van dat moment van een cateraar. De verantwoordelijkheid van 'Hapjes aan Huis' beperkt zich tot het proces van het overdragen van de bestelling aan de cateraar. De cateraar zelf is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van de ontvangstapparatuur en dient iedere bestelling voor goede ontvangst binnen 24 uur aan zowel besteller (U) als aan 'Hapjes aan Huis' te bevestigen.

12. Klachtenafhandeling

Aan 'Hapjes aan Huis' verbonden cateraars zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door 'Hapjes aan Huis' op toegezien dat dit conform hetgeen op deze site wordt gepubliceert verloopt. 'Hapjes aan Huis' bemiddelt in geschillen tussen cateraars en de klant, om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden aan klachten@hapjesaanhuis.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'Hapjes aan Huis'. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@hapjesaanhuis.nl. 'Hapjes aan Huis' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Technisch bewaren van persoonsgegevens

De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

15. Cookies

'Hapjes aan Huis' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'Hapjes aan Huis' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16. Intellectueel eigendomsrecht

'Hapjes aan Huis' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'Hapjes aan Huis' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@hapjesaanhuis.nl en een aanvraag daartoe indienen.
'Hapjes aan huis', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

17. Allergenenwetgeving

Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. 'Hapjes aan Huis' functioneert als intermediair tussen eindklant en cateraar. Het op 'Hapjes aan Huis' gepubliceerde assortiment word door iedere individuele cateraar samengesteld en bereid. Het gebruik van basis ingrediënten word in principe voorgeschreven, echter heeft de cateraar de vrijheid om te kiezen voor eigen leverancier/merken. Hapjes aan huis is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met 'Hapjes aan Huis' en wij vragen aan de cateraar welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.

Vragen? 085-743 03 62

Deze klanten gingen u voor

Swiper icon
 • De salades vielen tegen 1 aardappelsalade 1 heel goedkope koude schotel dus ook soort van aardapelsalade en 1 pastasalade een koolsalade zou fijner zijn dan 2 aardappelsalades

  - Petra Janssen
 • 28 september 2023

  Leuk en lekker. Goed en snel geregeld. Leuk aangekleed

  - Angela
 • 27 september 2023

  Geweldig verzorgd aanrader

  - Mariëtte Bonvanie
 • 27 september 2023

  Prima verzorgd

  - SKEL
 • 27 september 2023

  voldoende

  - LB van V
 • 27 september 2023

  De informatie uitwisseling voor de aanvraag van een thuis buffet liep voorspoedig zeker als men bedenkt dat de aanvraag slechts 8 dagen voor de gewenste datum is geplaatst. De uit eindelijk geleverde gourmet was uit strekkend en de aflevering ook ook het afhalen van de vuile vaat liep voorspoedig. Al met al zeer tevreden over de kwaliteit en hoeveelheid van het eten en de bezorging.

  - R. Cardol
 • 26 september 2023

  Goede service

  - Smits
 • 26 september 2023

  Kom den Haag

  - N
 • 25 september 2023

  Internationaal buffet Prima communicatie. Tafel mooi gedekt. Het eten was goed. Het vlees eb de garnalen heerlijk.

  - Liz
 • 25 september 2023

  Ik kan niets anders zeggen dan dat wij een top-ervaring hebben. Vanaf de start-email bezorging en de communicatie over het retourneren van de spullen. Niets anders dan complimenten ontvangen over de koude hapjes halal en de dessertschalen. Mede door dit was mijn feestje een succes. Hartelijk dank

  - Monique
 • 25 september 2023

  Heerlijke verse hapjes keurig verpakt en ruim op tijd afgeleverd. Een heel enkel hapje was iets te nattig op de sandwich bodem maar is niet te voorkomen door de ruime visvulling die er op zat. Had expres al iets mindere hoeveelheid besteld maar was alsnog prima voldoende.

  - Colette de Jonge
 • 25 september 2023

  Het buffet zag er fantastisch uit en werd keurig op tijd geleverd. Onze gasten waren verrast over de opstelling en kwaliteit van het eten.

  - Ton Groothand
 • 25 september 2023

  Had een High Tea voor 20 personen. Prima verzorgd was heerlijk. Niets dan complimenten

  - Mw. V. van Tiggelen
 • 25 september 2023

  Fijne communicatie goede service fijne ervaring en een goede aanwinst voor ons feest.

  - D.
 • 25 september 2023

  De catering was goed verzorgd en het Indisch buffet was heerlijk

  - Corrie Ketelaar
 • 25 september 2023

  Zeer tevreden. De hapjes waren heerlijk en er was meer dan genoeg.

  - Helma
 • 24 september 2023

  Communicatie en service waren bijzonder goed. Jammer dat er op zondag geen contact mogelijk is. De vega schotel was ietwat bescheiden van hoeveelheid. Verder prima.

  - Eric Elijzen
 • 24 september 2023

  Wij gingen voor de Budgetschotel voor 30 personen. Was ontzettend smaakvol en meer dan genoeg. Heel uitgebreid met mooi gegarneerde koude hapjes en warme schotels. Opwarmen met de pan duurde wel langer dan het half uurtje op stand 1 zoals was aanbevolen.

  - Jascha
 • 21 september 2023

  super

  - Jeanette
 • 20 september 2023

  Het eten was heerlijk en meer dan genoeg. Iedereen heeft genoten van het eten. De afgesproken bezorgtijd is goed nagekomen. Een aanrader

  - Hanneke
20 / 4252 beoordelingen Alle reviews bekijken >

Hapjes aan Huis

Bestellen voor de feestdagen?

20 t/m 31 december alleen ons kerstassortiment

Bekijken